การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ
  ด่วน     8 พฤษภาคม 2558      กลุ่มงานอํานวยการ     กฤตภาส ดวงไพชุม     54    Share

เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายละเอียด