แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ด่วน     8 พฤษภาคม 2560      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     เจ้าหน้าที่พัสดุ     9    Share

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบบ 3 จำนวน 1 หลัง

 ดาวน์โหลด