งบทดลองเดือน ตุลาคม 2561
  ด่วน     14 พฤศจิกายน 2561      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     งานบัญชี     24    Share

https://drive.google.com/file/d/1O1dDBleDS7RYw5LPCh6wc0LbH0b5p0l1/view?usp=sharing~~ <h2><strong> =งบทดลองเดือนตุลาคม 2561 </strong></h2>
<h2><a href="https://www.facebook.com/download/1471467866477471/1689.pdf" target="_blank"> รายละเอียด1</a></h2>