งบทดลอง เดือน มกราคม 2562
  ด่วน     7 กุมภาพันธ์ 2562      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     งานบัญชี     6    Share

https://drive.google.com/file/d/1gcHkLt2IwfjZlrGivBy3VmzTkfg9-JWX/view?usp=sharing~~ <h2><strong> =งบทดลองเดือน มกราคม 2562 </strong></h2>
<h2><a href="https://www.facebook.com/download/1471467866477471/1689.pdf" target="_blank"> รายละเอียด1</a></h2>